TAŚMY 3M

Błony klejowe 3M

Produkt Grubość całkowita (mm)
Liner Spec Adhezja
Odp. chem.
Zakres. temp.
Grubość (mm) Metal Tworzywa
HSE
Tworzywa
LSE
Pianki Niska (0C)
Wysoka (0C)
100MP* (Klej akrylowy o wysokich parametrach)
F9460PC 0,05 0,11 UL 10 7 1 2 10 -40 260
F9469PC 0,13 0,11 UL
F9473PC 0,25 0,11 UL
200MP (Wysokowydajny klej akrylowy)
467MP 0,05 0,13 UL
MH
10 9 1 3 9 -40 180
468MP 0,13 0,13 UL
MH
220 (Przemysłowy klej akrylowy)
9502 0,05 0,11 UL 8 7 1 2 8 -40 180
9505 0,13 0,11 UL
Produkt Grubość całkowita (mm) Liner Spec Adhezja
Odp. chem.
Zakres. temp.
Grubość (mm) Metal Tworzywa
HSE
Tworzywa
LSE
Pianki Niska (0C)
Wysoka (0C)
300 (Klej akrylowy o dużej nośności)
927 0,05 0,08 7 9 9 9 6 -40 120
950 0,13 0,08 UL
950EK 0,13 0,15
9471 0,05 0,08 UL
MH
9472 0,13 0,08 UL
MH
9671 0,05 0,16 UL
MH
9672 0,13 0,16 UL
Produkt Grubość całkowita (mm) Liner Spec Adhezja
Odp. chem.
Zakres. temp.
Grubość (mm) Metal Tworzywa
HSE
Tworzywa
LSE
Pianki Niska (0C)
Wysoka (0C)
300LSE (Klej akrylowy do podłoży LSE)
9471LE 0,05 0,11 UL 9 10 10 1 7 -40 150
9472LE 0,05 0,11 UL
9671LE 0,05 0,16 UL
9672LE 0,13 0,16 UL
300MP (Bardzo lepki klej akrylowy)
6035PC 0,13 0,11 7 7 8 8 7 -40 250
9772WL 0,05 0,18
9773WL 0,08
9774WL 0,1
9775WL 0,13
350 (Wysokowydajny klej akrylowy)
9482PC 0,05 0,11 UL 9 10 10 9 8 -40 230
9485PC 0,13 0,11 UL
Produkt Grubość całkowita (mm) Warstwa adhezyjna
Główny wymiar
Spec.
Adhezja
Odp. chem.
Zakres. temp.
Znacznik (mm) Metal Tworzywa
HSE
Tworzywa
LSE
Pianki Niska (0C)
Wysoka (0C)
400 (Klej akrylowy)
465 0,05 0,08 48″ x
180 yd
5 5 5 4 5 -50 120
420 (Klej akrylowy)
F9752PC 0,05 0,11 54″ x 360
yd
7 7 8 4 6 -40 150
F9755PC 0,13 0,11 54″ x 360
yd
Specjalistyczne kleje akrylowe
F9465PC 0,13 0,11 54″ x 360
yd
10 10 7 5 5 -40 90
Kleje silikonowe
91022 0,05 0,05 48″ x
180 yd
9 8 7 6 10 -40 260

Taśmy 3M

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 34 3578 624 | info@eko-tech.biz