Siedziba Ekotech

Adresse du siège social

EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Fabryczna 1B
42-660 Kalety

Comment nous joindre ? Cliquez ici

Informations sur les contacts

SERVICE COMMERCIAL
tel: 34 3578 624
fax: 34 3527 595
mail: info@eko-tech.biz
www.eko-tech.biz

Conseillers techniques dans la région :

Taśma Tesa - Taśmy trudnopalne FlameXTinc

Pologne occidentale

Dominik Nędza
tel.: +48 607 856 595
dominik.nedza@eko-tech.biz

Marcin Popa
tel.: +48 603 088 332
marcin.popa@eko-tech.biz

Pologne orientale

Adrian Krzemień
tel.: +48 605 500 107
adrian.krzemien@eko-tech.biz

Dariusz Chełmecki
+48 607 205 930
dariusz.chelmecki@eko-tech.biz

Pologne

Wojciech Zając
+48 721 847 080
wojciech.zajac@eko-tech.biz

France, Belgique, Suisse

Monika Koźlik
tel.: +48 734 198 008
monika@eko-tech.biz

L’Europe

Marcin Polk
+48 725 340 305
marcin.polk@eko-tech.biz