Siedziba Ekotech

Registered address

EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Fabryczna 1B
42-660 Kalety

How to reach us? Click here

Contact information

COMMERCIAL DEPARTMENT
tel: 34 3578 624
fax: 34 3527 595
mail: info@eko-tech.biz
www.eko-tech.biz