TAŚMY EKO-TECH

Taśmy pakowe PP

TAŚMY EKO-TECH

Dotacje

Eko-tech

Tytuł projektu: Utrzymanie i wzrost konkurencyjności dzięki zastosowaniu rozwiązań optymalizujących koszty oraz zwiększających bezpieczeństwo prowadzenia działalności w dobie pandemii, a także poprzez wdrożenie nowych produktów do oferty firmy.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP


Cele i efekty: Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie miejsc pracy oraz utrzymanie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych produktów. Efekty projektu: w prowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności
przedsiębiorstwa; redukcja kosztów dot. energii elektrycznej zużywanej w firmie; skrócenie procesu produkcyjnego oraz krótsze terminy realizacji produkcji/zleceń; zwiększenie precyzji w procesie produkcyjnym/świadczenia usług; adekwatna odpowiedź na niskie nasycenie rynku podobnymi produktami na rynku; wpływ na rozwój powiatu; poprawa BHP.

Wartość projektu: 899 300,00


Wkład Funduszy Europejskich: 621 350,00

Eko-tech

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacji produkcyjno produktowej materiałów przylepnych i przyczepnych poprzez zastosowanie techniki cięcia przez przewijanie oraz automatycznego szpulowania (nawijania krzyżowego).

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP


Cele i efekty: Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie do działalności
produkcyjnej innowacji w skali świata dzięki zastosowaniu techniki cięcia przez przewijanie oraz automatycznego szpulowania (nawijania krzyżowego). Efekty projektu: w prowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa; redukcja kosztów prowadzenia działalności; skrócenie procesu produkcyjnego oraz krótsze terminy realizacji produkcji/zleceń; zwiększenie precyzji w procesie produkcyjnym/świadczenia usług; adekwatna odpowiedź na niskie nasycenie rynku podobnymi produktami na rynku; wpływ na rozwój powiatu; poprawa BHP.

Wartość projektu: 1 851 150,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 677 250,00 zł

Eko-tech Converting Company - Szpule przemysłowe

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Beneficjent: EKO-TECH Marek Jelonek

Rozwój przedsiębiorstwa EKO-TECH Marek Jelonek poprzez inwestycję w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl